PierLuigi Pompei

Tiende in de rij met het thema Retorica georganiseerd door Utrechtse Aarde: een kort portret van PierLuigi Pompei. Tenth in line with the theme Rhetoric organized by Utrecht Earth: a short portrait of PierLuigi Pompei.