ART FOREVER NL | GB

Art Forever is een gratis online platform voor kunstenaars waar ze gevonden kunnen worden en daarnaast worden van deze kunstenaars projecten, portretjes e.d. getoond met de bedoeling/wens om bij te dragen aan een beter begrip van kunst en samenleving.

Er zijn veel kunstenaars en ontwerpers en er worden veel inspirerende art & design projecten ontwikkeld.
Nieuwe processen, nieuwe invalshoeken. Wat houdt deze makers bezig en waarom?
Hoe vertalen zij dat in hun beeldend werk?
Al eeuwen reageren beeldend kunstenaars met hun werken op maatschappelijke veranderingen
of proberen middels kunst invloed uit te oefenen op de samenleving.
Maar niet alles krijgt de aandacht die het verdient, veel blijft onzichtbaar.

Met korte documentaires over kunstenaars, ontwerpers en hun werk wil ART FOREVER een online podium zijn en een bijdrage leveren aan een beter begrip van wat er in de kunstwereld en onze samenleving speelt.

Stuur films in

Het is mogelijk om zelf video’s aan te leveren zodat deze op de site geplaatst kunnen worden
en kunnen bijdragen aan het doel van ART FOREVER.
Natuurlijk moeten de films wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
ART FOREVER beoordeeld ze op kwaliteit en inhoud, voordat ze ‘live’ gaan.
Kijk hier waaraan de video’s moeten voldoen en hoe je kan inzenden.

ART FOREVER wil breed inzetten om met opdrachten de site verder uit te breiden met video’s over kunstenaars, ontwerpers en aan beeldende kunst gerelateerde projecten.
De financiële middelen die daarvoor nodig zijn worden op verschillende manieren verworven:
• Door betaalde opdrachten
• Door subsidiebijdragen
• Uit schenkingen

Stichting Art Forever
Bank  NL86 BUNQ 2088 1661 14   bic BUNQNL2AXXX