a series of walking white cubes

In het verlengde van de kunstmanifestatie ‘Carefull’ heeft Zonderpunt Collective een onderzoek uitgevoerd om tentoonstelling van kunst uit de ‘white cube’, waar het normaal gepresenteerd wordt, naar de mensen in de straat te brengen.

As an extension of the art manifestation ‘Carefull’, Zonderpunt Collective has conducted a research to bring the exhibition of art from the ‘white cube’, where it normally is presented, to the people in the streets.

artists’ site: Zonderpunt Collective

oktober 11, 2022 270 views Froukje van de Weg, Imke Akihary, Janneke Veerman, Jesse Steenkist, Leonie de Bruin, Rianne Snik, Samantha Vlaming