Beweging naar verandering

Hadas tekent en vormt landschappen van grond, bergen, en stenen die moeten staan voor een groter besef van onze wereld, voorafgaand aan verandering. 

Movement towards change

Hadas draws and shapes landscapes of soil, mountains, and stones that are meant to represent a greater awareness of our world, prior to change.

maart 26, 2021 249 views Hadas Lieber