Blokbuster

In de ruimte van Park in Tilburg is een fantastische tentoonstelling met Roland Sohier en Tom Claassen. De beleving van de enorme blokmannen moet je eigenlijk in het echt aan den lijve ondervinden net zoals de tekeningen van Roland, maar met deze video kom je er toch dichtbij.

In the Park space in Tilburg is a fantastic exhibition with Roland Sohier and Tom Claassen. You really have to experience the impact of the huge blockmen yourself, just like the drawings by Roland, but with this video you can still get close.

artists’ sites: Roland Sohier, Tom Claassen

april 2, 2020 6094 views Tom Claassen, Roland Sohier