DE STAD urban images

Het woord urbaan staat voor een complex van factoren dat inwerkt op leefgemeenschappen. Naast de materiële zaken die in een urbane omgeving aanwezig zijn en voor welvaart zorgen, zijn ook de culturele en immateriële factoren van immanent belang voor het in stand houden en doen functioneren van de stedelijke samenleving.
Nederlandse ondertiteling is beschikbaar door op de ondertitel knop te drukken.

THE CITY urban images

The word urban stands for a resort of factors that affect communities. Besides the materialistic things that are present in an urban environment and ensure welfare, the cultural and immaterialist factors are also of imminent importance to maintain the urban community and to ensure it works well.
Subtitels are available by pushing the title knob and in preferences choose translate to your language.

april 14, 2015 519 views Aldo van den Broek, Exhibition, Ienke Kastelein, Michiel van Bakel, Rik Smits, Robbie Cornelissen, Uwe Poth