De verdichte lijn

Robbie komt na twee jaar en een reis naar Japan terug met nieuw werk. Opvallend is dat tekst een sterke rol krijgt, zeker als je ook het boekproject in ogenschouw neemt.

The compacted line

Robbie returns after two years and a trip to Japan with new work. It is striking that text is given a strong role, especially if you also consider the book project.

artist’s site: Robbie Cornelissen
also see: Terra Nova

augustus 31, 2020 429 views Robbie Cornelissen