Digna Weiss

Digna ervaart de wereld om haar heen als chaotisch en van een overrompelende veelheid van tegenstellingen en lawaai. Hierin evenwicht, ordening en samenhang brengen maakt dat zij zich kan verhouden met deze wereld.

Digna experiences the world around her as chaotic and of an overwhelming multitude of contrasts and noise. Bringing balance, order and coherence into this allows her to relate to this world.

 

februari 1, 2020 259 views Digna Weiss