DRAW! opening

De nieuwe tentoonstelling van Kunstliefde werd o.a. geopend door een optreden van Roland Sohier en Uli Kürner.
In zowel figuratieve als abstracte werken laat deze tentoonstelling een grote variatie aan tekenkunst zien. Van traditionele potloodlijnen tot experimentele vormen van tekenen waarbij de hand niet langer het medium bedient maar vervangen wordt door andere mechanieken, van animatie tot beelden in de ruimte.

The new exhibition by Kunstliefde is, among others, opened by a performance of Roland Sohier and Uli Kürner.
In both figurative and abstract works this exhibition shows a large variety of drawing art. From traditional pencil lines to experimental ways of drawing where the hand no longer operates the medium but is replaced by other mechanics, from animation to images in space.

maart 27, 2016 521 views Corinne van Bergen, Halina Zalewska, Joop Stolk, Jorrit Paaijmans, Lenneke van der Goot, Linde Faas, Marisa Rappard, Roland Sohier, Rozemarijn Westerink, Uli Kürner