ECHT ZIJN

Francine Claassen is voortdurend in een strijd en op zoek om zichzelf te blijven om puur dat wat er in je leeft naar buiten te brengen.

BE REAL

Francine Claassen is constantly in a struggle and looking to remain herself in order to purely bring out what lives inside you.

artist’s site: Francine Claassen

april 29, 2024 157 views Francine Claassen