Een generatie Utrechtse beeldhouwers

Een beschouwing als aanvulling op de tentoonstelling in KuuB met
dertien beeldhouwers en penningenmakers die het gezicht bepaalden en bepalen van de Utrechtse, voornamelijk figuratieve beeldhouwkunst. Beeldhouwers die letterlijk vele sporen in de openbare ruimte van Utrecht hebben nagelaten met kenmerkende en door velen geliefde beelden. Zij hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan Utrecht als stad der beelden.

A generation of Utrecht sculptors

An observation as a complement to the exhibition in galery KuuB with thirteen sculptors and medal makers who determined the face of Utrecht, mostly figurative sculpture. Scultures who literally have left many traces in the public area of Utrecht with distinctive and by many beloved sculptures. They have made a significant contribution to Utrecht as city of sculptures.

januari 19, 2017 835 views Jan van Luyn, Joop Hekman, Joop Wouters, Lotti van der Gaag, Mari Andriessen, Paulus Reinhard, Peter Engelen, Pieter d’Hont, Theo van de Vathorst, Willy Blees, Wout Maters