Ethereum

WH de Groen heeft jaren ervaring met olieverf en acryltechnieken maar wilde met natuurlijke oudere en moderne technieken experimenteren.
Na een paar experimenten met schilderijen met algen die onder invloed van het weer buiten, hun uiteindelijke beeld vonden wilde WH de Groen een zelfde groot experiment aangaan binnen in het atelier.
Op een basis van Gesso met water werd algenpoeder aangebracht. Algenpoeder die gedeeltelijk uit eigen kweek was voortgekomen, maar ook geïmporteerde algen uit bijvoorbeeld China.
Er werden natuurlijke oliën toegevoegd om de algen te beïnvloeden en er werd met encaustic technieken, natuurlijke pigmenten in bijenwas, geëxperimenteerd. In het hele proces is ook de tijd een belangrijke factor. Het experimentele schilderij kwam in ongeveer 4 maanden tot stand.

Nederlandse ondertiteling is beschikbaar door in op de ondertitel knop te drukken

WH de Groen has years of experience in oil painting and acrylic techniques but wanted to experiment with natural, older and modern techniques.
After a few experiments paintings with algae found their final image under the influence of the weather outside. WH de Groen wanted to do the same big experiment inside the studio. Algae powder was applied on a base of Gesso with water. Algae powder that originated partly from own cultivation, but also imported algae from, for example, China.
Natural oils were added to influence algae and encaustic techniques, natural pigments in beeswax, were implemented. During the whole process, time is also an important factor. The experimental painting came about in about 4 months.

Subtitels are available by pushing the title knob and in preferences choose translate to your language.

september 26, 2017 1383 views Willem Hendrik de Groen