Grondwerk

Van macro tot micro richt Koos zich op de ‘alledaagse’ natuur en haar relatie met cultuur.
Door samen te werken met wetenschappers veelal biologen, zoek hij naar nieuwe perspectieven.

Groundwork

From macro to micro, Koos focuses on “everyday” nature and its relationship with culture. By collaborating with scientists, mostly biologists, he searches for new perspectives.

augustus 6, 2020 269 views Koos Buist