Irene Schaap

In het werk van Irene Schaap staat de mens centraal. In haar ogen heeft ieder mens ruimte nodig om zich te bewegen maar vooral ook om zich vrij te voelen om anders te zijn en anders te denken. Voor Irene is het essentieel dat iemand zichzelf kan zijn.

People are central to Irene Schaap’s work. In her view, every person needs space to move, but especially to feel free to be different and think differently. For Irene it is essential that someone can be themselves.

artist’s site: Irene Schaap

maart 1, 2024 328 views Irene Schaap