Janneke Berendsen

Een terugkerend motief in haar werk vormt het menselijk lichaam, vaak dat van haarzelf, waarmee zij de gelaagdheid van thema’s als identiteit, het ego, en maatschappelijke normen ten aanzien van de vrouw, in beeld brengt.

A recurring motive in her work is the human body, often that of her own, with which she portrays the stratification of themes such as identity, the ego, and social norms with regard to women.

april 23, 2019 602 views Janneke Berendsen