Joyce Overheul

De werken van Joyce draaien vaak rond de thema’s gelijkheid, emancipatie, vrouwenrechten en feminisme. Haar kunst raakt zowel hedendaagse als historische onderwerpen.

Joyce works often revolve around the themes of equality, emancipation, women’s rights and feminism. Her art touches both contemporary as historical subjects.

december 24, 2022 290 views Joyce Overheul