Kantelpunt 1

In een eerste samenwerking proberen Karin en Robbie hun werk met elkaar te verbinden en zijn ze op zoek naar een grotere beleving.

Tipping point 1

In a first collaboration Karin and Robbie try to connect their work with each other and are looking for a bigger experience.

maart 27, 2017 1937 views Karin van Dam, Robbie Cornelissen