Khatt (line/script) on the wall

De muurschilderingen van Fatima zijn vrije schetsen, ze vormen de achtergrond van haar werk en zijn bedoeld om kleur toe te voegen aan de harde witte muren.  Ze associeert het met de serie werken Line on the wall van de Iraakse kunstenaar Shakir Hassan Al Said (1925-2004), waaraan ze veel herinneringen heeft.
door op cc te drukken kan je kiezen voor Nederlandse of Engelse ondertiteling

Fatima’s murals are free sketches, they are background to her work and are meant to add colour to the hard white walls. She associates it with the series of works Line on the wall by Iraqi artist Shakir Hassan Al Said (1925-2004), of which she has many memories.
by pressing the CC you can choose for Dutch or English subtitles

artist’s site: Fatima Barnzge

november 21, 2023 288 views Fatima Barznge