L∞P

L∞P is een proces waarbij meerdere partijen betrokken zijn, met de bedoeling om de aandacht te vestigen op de natuur en de manier waarmee we er mee omgaan.

L∞P is a multi-party process with the intention of drawing attention to nature and the way we interact with it.

artist’s site: Alphons ter Avest

juni 17, 2021 1055 views Alphons ter Avest