Loes Wolf

In het kader van een tentoonstelling van Utrechtse Aarde samen met Festival Oude Muziek en het thema ‘retorica’ een klein portret van Loes Wolf.

A small portrait of Loes Wolf as part of an exhibition of Utrechtse Aarde together with the Early Music Festival and the theme ‘rhetoric’.

artist’s site: Loes Wolf

maart 1, 2021 671 views Loes Wolf