Marloes Roeper in de hut van Mondriaan

Marloes wordt getroffen door dagelijkse momenten, objecten en composities die bij haar het verlangen om te schilderen oproepen. Dit verlangen wordt niet getriggerd door de bijzondere schoonheid van deze vondsten, maar door haar fascinatie voor de mogelijkheid om met enkele penseelstreken betekenis op te roepen.

Marloes Roeper in Mondriaan’s hut

Marloes is struck by daily moments, objects and compositions that evoke in her the desire to paint. This desire is not triggered by the special beauty of these finds, but by her fascination for the possibility of evoking meaning with a few brushstrokes.

artist’s site: Marloes Roeper

 

maart 24, 2024 291 views Marloes Roeper