Natuur bij KuuB

De natuur is sinds de allereerste grottekeningen voor kunstenaars, al werden zij toen nog niet zo genoemd, de inspiratiebron. Hoe staat het er nu mee, in de tijd van manipulatie door de mens van de natuur en daarmee nieuwe natuur creërend? Wat is de houding van acht kunstenaars ten opzichte van wat er aan natuur is en van wat er aan natuur gemaakt wordt? Scheppen zij met hun kunst zelf ook natuur? Curator Koos van Duinen.
Nederlandse ondertiteling is beschikbaar door op de ondertitel knop te drukken.

Nature at KuuB

Ever since the first cave paintings by artists, although they were not called artists yet, nature has been the source for inspiration. What is the status now, in times of manipulation of nature by people and therefore creating a new nature? What is the attitude of eight artists regarding what is going on with nature and that is nature turned into? Do they also create nature with their art works? Curator Koos van Duinen.
Subtitels are available by pushing the title knob and in preferences choose translate to your language.

januari 11, 2014 414 views Elizabeth de Vaal, Ellen Klijzing, Exhibition, Fleurien Dingemans, Gerda ten Thije, Ivan Henriques, Jolanda van Nuenen, Jorn van Leeuwen, Michiel van Bakel