Paul Hohner

Een korte impressie van waar Paul Hohner mee bezig is: ruimtelijke vormgeving, het volgen van de natuurlijke evolutie van het object.

A short impression of what Paul Hohner is doing: spatial design, following the natural evolution of the object.

artist’s site: Paul Hohner

april 18, 2023 298 views Paul Hohner