Schepsels & Creaturen

Naast iconen haalt Anne Forest inspiratie uit de portretten uit de barok en de renaissance. Ze gebruikt vaak werken van deze bewegingen als een startpunt, voornamelijk door zich te richten op lichaamstaal, kleding en alledaagse voorwerpen. Maar het is de stoïcijnse potentie en de verwijzingen naar hiërarchie die haar vooral interesseren en aanzetten om de lagen weg te pellen en de verborgen werelden achter de geportretteerde gezichten te onthullen.

Beings & Creatures

Besides icons, Anne Forest also draws inspiration from Baroque and Renaissance portraiture. She often uses works from these movements as a jumping-off point, mainly by zeroing in on body language, clothing and everyday objects.
But it’s the stoic potency and the references to hierarchy that especially interest her and incite her to peel away the layers and reveal the hidden worlds behind the faces portrayed.

artist’s site: Anne Forest

september 26, 2019 470 views Anne Forest