‘SENSE OF PLACE’

Anna J. van Stuijvenberg en Kim Streur nodigen de bezoeker uit om de plek, de details, het verhaal te ontdekken. Maar het belang van de plek strekt verder dan de expositieruimte. ‘Sense of Place’ nodigt uit om bewust te zijn van de plekken waar je leeft, de plekken in de natuur.

Anna J. van Stuijvenberg and Kim Streur invite the visitor to discover the place, the details, the story. But the importance of the place extends beyond the exhibition space. ‘Sense of Place’ invites you to be aware of the places where you live, the places in nature.

artists’ sites: Anna J. van Stuijvenberg, Kim Streur

september 9, 2023 304 views Anna J. van Stuijvenberg, Kim Streur