Surface to Space

In de expositie Surface to Space, onderzoeken, bevragen en extrapoleren zeven kunstenaars de relatie tussen het platte vlak en het ruimtelijke vanuit hun eigen perspectief. De expositie stelt vragen aan de ruimte en laat de bezoeker deze op verrassende manieren verkennen, onderzoeken en ervaren. Er is geluidskunst die de galerieruimte vult en manipuleert, schilderijen en tekeningen die ruimte suggereren en creëren en er zijn locatie specifieke installaties op de wanden en vloeren.
Curator Zeno van den Broek.

The exhibition Surface to Space, surveys, seven artists query and extrapolating the relationship between the plane and the space from their own perspective. The exhibition poses questions to the room and let the visitor explore this in surprising ways, research and experience. There is sound art that fills the gallery space and manipulates, paintings and drawings suggest and create space and there are site-specific installations on the walls and floors.
Curator Zeno van den Broek.

 

januari 3, 2013 371 views Esther Venrooy, Jorrit Paaijmans, Julie Dassaud, Oscar van Dillen, Uli Kürner, Zeno van den Broek