Trees Heil

Trees Heil maakt foto’s, korte video’s en performances. De werken tonen tijdelijk geconstrueerde situaties waarin ruimtes, mensen en hun gedragingen een nieuwe poëtische context krijgen.

Trees Heil makes photos, short videos and performances. The works show temporarily constructed situations in which spaces, people and their behaviors are given a new poetic context.

oktober 12, 2023 255 views Trees Heil