We are nature

Het thema dat in haar werk wordt onderzocht, is gebaseerd op een fascinatie voor de botanische wereld. De levenskracht die zich keer op keer zo levendig en overvloedig laat zien in verschillende vormen en onder verschillende omstandigheden.

The theme that is being researched in her work is based on a fascination for the botanic world. The life force that shows itself again and again so vibrantly and abundant in different forms and under different circumstances.

artist’s site: Aletta Bos

september 14, 2022 385 views Aletta Bos