When the nights become canvas

Raafat Ballan werd opgeleid als schilder aan de Universiteit van Damascus, Faculteit voor Schone Kunsten. Nadat hij Damascus kort na zijn afstuderen in 2014 had verlaten, verhuisde hij zijn studio naar Libanon en vervolgens naar Turkije. In 2015 vestigde hij zich uiteindelijk in Nederland.
door op cc te drukken wordt Nederlandse ondertiteling zichtbaar

Raafat Ballan was trained as a painter at Damascus University, Faculty of Fine Arts. After leaving Damascus shortly after graduating in 2014, he moved his studio to Lebanon and then to Turkey. In 2015 he finally settled in the Netherlands.
by pressing the CC you can turn on Dutch subtitles

artist’s site: Raafat Ballan

februari 2, 2023 629 views Raafat Ballan