White Box Paintings

Al vijf jaar maakt kunstenaar Christiaan Kuitwaard wekelijks een white box painting: een geschilderd stilleven van een in een open kist geplaatst, wit geschilderd voorwerp. Kuitwaard schildert naar de directe waarneming, zonder voorstudie, ondertekening of foto en merendeels zonder optische hulpmiddelen.

Artist Christiaan Kuitwaard has been painting white box paintings for five years now: weekly a painted still life of an object painted white in an open box. Kuitwaard paints to direct perception, without preliminary study, signing or photographing and mostly without optical aids.

november 28, 2017 2086 views Christiaan Kuitwaard