Stuur films in NL | GB

Beste deelnemer

Leuk en hartelijk dank dat je wilt bijdragen aan het doel van ART FOREVER.
Vul svp het volgende staatje in, zie de voorwaarden betreffende de video
en lees goed de regels waaraan zowel jij als ART FOREVER moet voldoen.
Druk daarna op verzenden.

Vakken met een * zijn verplicht.


Als hieraan is voldaan neemt ART FOREVER contact met je op
en spreken we af hoe de video naar ART FOREVER wordt gestuurd.

Na ontvangst wordt de video op kwaliteit en inhoud bekeken.
Wat betreft de kwaliteit wordt er een video verwacht die goed gemaakt, prikkelend en uitnodigend is.
Wat betreft de inhoud mag de video bijvoorbeeld geen obsceniteiten bevatten of andersoortige rariteiten die inhoudelijk niet onderbouwd zijn.
Kortom het moet iets toevoegen aan het gedachtegoed wat ART FOREVER voor ogen heeft.
Deze beoordeling wordt door ART FOREVER gedaan.
Over de beoordeling van ART FOREVER wordt verder niet gediscussieerd.
Eenmaal geplaatst op de site behoudt ART FOREVER het recht om de video weer te verwijderen.
De inzender kan geen rechten ontlenen aan de plaatsing er van.
Wel kan de inzender eisen dat de ingezonden video weer wordt verwijderd.

REGELS

Wet op privacy
De door u hierboven verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden voor de communicatie in verband met uw inzending. De gegevens zullen in geen geval aan derden verstrekt worden.
Auteursrecht
Als de video enig materiaal of element bevat waarvan de inzender niet de eigenaar is, of waar derde partijen rechten op hebben, en/of als er personen in de video voorkomen, is de inzender verantwoordelijk voor het vergaren, voorafgaand aan het insturen van de video, van alle overdracht en toestemming om de video te publiceren (Let op dat betreft ook het bijbehorende audio). Als een persoon in de video minderjarig is, is een handtekening van één van zijn/haar ouders noodzakelijk.
Op eventuele aanvraag van ART FOREVER moeten deze documenten binnen 7 dagen geleverd worden.
Disclaimer
Door deelname aan de site verklaart iedere deelnemer dat hij ART FOREVER en haar partners, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, reclamebureaus, agenten en hun werknemers, functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers niet aansprakelijk kan stellen voor claims, verliezen en schade die voortvloeit uit publicatie van deze video of gerelateerde activiteiten.

De deelnemer verklaart bovenstaand gelezen te hebben en ermee akkoord te gaan.*