Anni Mertens

Haar intuïtieve manier van werken, het spel met materiaal, maat en kleur en haar vakmanschap, stellen haar in staat om ongeremd, spontaan vormen en visuele effecten te gebruiken. Als de afzonderlijke sculpturen eenmaal in verschillende structuren zijn gegroepeerd, vormen ze een theater waar menigeen met een lach van kan genieten.

Her intuitive way of working, the play with material, size and color and her craftsmanship enable her to use shapes and visual effects without inhibition, spontaneously. Once the individual sculptures are grouped in different structures, they form a theater that many can enjoy with a smile.

 

augustus 24, 2022 625 views Anni Mertens