Elisabeth Kaldeway

Het werk van Elisabeth gaat over mensen, de verstilde kleine verhalen. Geen grote politieke thema’s, maar universele gevoelens als onzekerheid, verlangen naar contact, eenzaamheid en onmacht.

Elisabeth’s work is about people, the hushed little stories. No major political themes, but universal feelings such as insecurity, longing for contact, loneliness and impotence.

artist’s site: Elisabeth Kaldeway

april 30, 2023 430 views Elisabeth Kaldeway