Just like a bright silvery mist

De tentoonstelling ‘Just like a bright silvery mist’ in Dapiran
Geïnspireerd door het pand waar de galerie in huisvest – een rijksmonument met een lange geschiedenis – maakten Uli Kurner, Anna van Suchtelen en Carien Vugts nieuw werk speciaal voor de tentoonstelling. Cisca Poldervaart bracht de drie Utrechtse kunstenaars samen vanwege hun gedeelde fascinatie voor de verschijningsvormen en geschiedenis van specifieke locaties.
Nederlandse ondertiteling is beschikbaar door op de ondertitel knop te drukken.

The exhibition ‘Just like a bright silvery mist’ in Dapiran, inspired by the building where the gallery is housed – a national monument with a long history – Uli Kurner, Anna van Suchtelen and Carien Vugts created a new art work specially for the exhibition. Cisca Poldervaart brought three artists together from Utrecht because of their shared fascination for the different appearances and history of specific locations.
Subtitels are available by pushing the title knob and in preferences choose translate to your language.

maart 2, 2015 405 views Anna van Suchtelen, Carien Vugts, Uli Kürner