Noor van der Brugge

Noor van der Brugge gebruikt het boek als format om zich als beeldend kunstenaar uit te drukken.
Een boek is handig en het omslaan van pagina’s is als de opbouw van het verhaal met iedere keer weer een mini cliffhanger: je weet niet wat de volgende bladzijde te bieden heeft. Het verhaal vormt zich associatief in je hoofd.

Noor van der Brugge uses the book as a format to express herself as a visual artist.
A book is useful and turning pages is like building the story with a mini cliffhanger every time: you don’t know what the next page has to offer. The story forms associatively in your head.

artist’s site: Noor van der Brugge

mei 9, 2020 686 views Noor van der Brugge