Portret video Eline Peek

Na een bezoek aan het Stedelijk Museum Schiedam, bleven de werken van Eline Peek ons,  Fenne Beurze en Noortje Kappetijn, bij door de voelbare kwetsbaarheid. Reden voor ons om een video portret van haar te maken met dezelfde intentie.

Portrait video Eline Peek

After a visit to the Stedelijk Museum Schiedam, the works of Eline Peek stayed with us, Fenne Beurze and Noortje Kappetijn, because of the tangible vulnerability. Reason for us to make a video portrait of her with the same intention.

artist’s site: Eline Peek

november 9, 2020 215 views Eline Peek