‘Tekentaal’ in Galerie Sanaa

Wat de tekeningen van Florette Dijkstra en Anna Frydman bindt, is dat ze altijd opnieuw bekijken wat al bestaat. De vraag is of je het anders kunt zien als je herneemt wat al is gemaakt. Anna Frydman heeft veel hoofden getekend die ze in de metro heeft gezien. Het punt is dat er altijd weer iemand anders in de metro zit, met een ander hoofd. (tekst Alex de Vries)

‘Drawing Language’ in Galerie Sanaa

What binds the drawings of Florette Dijkstra and Anna Frydman is that they always look again at what already exists. The question is whether you can see it differently if you repeat what has already been made. Anna Frydman has drawn many heads she has seen on the subway. The point is that there is always someone else on the metro with a different head. (text Alex de Vries)

artists’ sites: Florette Dijkstra, Anna Frydman

maart 21, 2020 1276 views Anna Frydman, Florette Dijkstra